12.10.2015

Quản trị chiến lược Balanced Scorecard và KPI ứng dụng ở Việt Nam

Bài giảng quản trị chiến lược Balanced Scorecard và KPI ứng dụng ở Việt Nam trong thực tiễn 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang tích cực để ứng dụng các lý thuyết quản trị học hiện đại cho doanh nghiệp của mình tuy nhiên tỷ lệ áp dụng thành công không cao thậm chí khá chật vật nguyên nhân của điều này ở đâu ?
chiến lược cân bằng
Tâm điểm của cân bằng nằm ở đâu ?

Quản trị chiến lược Balanced Scorecard và KPI ứng dụng ở Việt Nam và những điểm khác biệt

Sự khác biệt phần lớn đến từ yếu tố văn hóa những thói quen cố hữu trong con người hiện tại trong xã hội Việt Nam có những đặc điểm khác với con người ở các nước khác. Chính vì sự khác biệt về văn hóa dẫn đến mô hình khi được học hỏi ở nước ngoài là mô hình đo lường được dựa trên những con người ở đó dẫn đến nhiều doanh nghiệp khi ứng dụng bị lúng ở điểm này và ngay cả các chuyên gia ở nước ngoài họ cũng không nhận ra điều này do phong cách của con người Việt Nam khó hiểu hơn con người ở môi trường khác rất nhiều.

Những sai lầm phổ biến trong quản trị chiến lược Balanced Scorecard và KPI ứng dụng ở Việt Nam

Sai lầm cơ bản đầu tiên là không xác định được các chỉ số cần đo. 
Khi áp dụng đa số các doanh nghiệp khi mới bắt đầu cứ thấy được cái gì là đo cái đấy dẫn tới chúng ta bị ngợp trong số liệu nên một hành động đầu tiên trong nhận thức cần được xem lại là " Đo để làm gì ? và để phục vụ cho cái gì ? Để hiểu rõ hơn xin vui lòng theo dõi video bài giảng do BBU biên tập. 
Các bài giảng tham khảo thêm 
Khái niệm cơ bản:

No comments:

Post a Comment

Google+