Tìm kiếm

12.21.2014

Quản Trị Chiến Lược - TS. Lê Thẩm Dương

Bài học về quản trị chiến lược với TS Lê Thẩm Dương


 
Phần mở đầu với cái nhìn tổng quan về kinh tế vĩ mô
Trong thời đại cạnh tranh quyết liệt này theo thống kê năng suất của Nhật gấp 132 lần của Việt Nam và của Thái Lan là 5,12 lần Việt Nam. Tháng 1 theo chỉ đạo của Thủ Tướng cấm tuyệt mua xe hơi, Tháng 2 cấm tổ chức hội thảo bằng ngân sách nhà nước....
Với hàng loạt tình thế xoay chuyển bất ngờ 
Đặc biệt quan trọng với thị trường bán lẻ hiện nay khi Thái Lan mua lại hệ thống Metro một cánh cửa giúp họ dễ dàng tạo sức ép lên các nhà sản xuất nội địa
Để doanh nghiệp có thể phát triển doanh nghiệp phải mạnh
- Mạnh so với ngành 
- Sức kháng cự so với nền kinh tế
........
Lê Thẩm Dương kỹ năng quan trị
Quản trị chiến lược Phd. Lê Thẩm Dương
Chiến lược khách hàng là đuổi bớt khách đi
Chiến lược giá là nâng giá lên
Chiến lược bán hàng là không cần doanh thu mà nhiện vụ là giữ khách lại
Điều chỉnh mô hình chiến lược trong môi trường siêu cạnh tranh hiện nay như thế nào
các thừa số chung trong bối cảnh hiện nay cho mọi doanh nghiệp
Bài học số 1
Mô hình kinh tế thị trường
Nó phải tuân thủ quy luật thị trường (quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh)

Xem phêm các video của Ts Lê Thẩm Dương
Tư duy sáng tạo
Vì sao tôi thất bại
Danh cho các bạn quan tâm tìm hiểu sâu về lý thuyết quản trị chiến lược cạnh tranh 

No comments:

Post a Comment

Google+