Tìm kiếm

4.29.2015

BBU Gallery Ts Lê Thẩm Dương - Bán hàng thời khủng hoảng

Video kỹ năng đặc biệt giảng bởi Ts Lê Thẩm Dương - Bán hàng thời khủng hoảng được tổng hợp bởi bbu


Ngày nay sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt mỗi ngày trôi qua mỗi cá nhân mỗi doanh nghiệp đều cảm nhận rõ rệt hơn những áp lực của thị trường gia tăng lên các hoạt động kinh doanh của mình tất cả đều nỗ lực ngày đêm để tìm ra một con đường đi cho mình trong thời buổi đầy khó khăn này vậy đâu là con đường cho bạn?

Một trong những thói quen của chúng ta là do thiếu dữ liệu để tư duy nên không xây dựng được cho mình một hệ thống tri thức cần thiết để tư duy chiến lược  trước khi đi vào vấn đề cụ thể mà bạn đang mắc phải bạn cần phải nhìn về bức tranh toàn cảnh bạn phải phân tích được nhận ra mình là ai và mình cần phải làm gì để đạt đến những điều bạn muốn.

Các nội dung cập nhật trong video Ts Lê Thẩm Dương - Bán hàng thời khủng hoảng

Cảm xúc
Yếu tố tổ chức
Người lãnh đạo

  • Cái tầm của người lãnh đạo
  • Năng lực quy tụ
  • Yếu tố động cơ

Các yếu tố quan trọng của bán hàng
1 Sản phẩm
2 Sự thuận lợi
3 Con người

Những gì cần quan tâm trên bảng cân đối của một doanh nghiệp

1 Tiền
Dùng để thỏa mãn thanh khoản sơ cấp 
2 Đầu tư tài chính ngắn
Tài sản tấn công 
Tài sản phòng thủ 
Dùng chứng chỉ tiền gửi, tín phếu kho bạc làm hàng phòng thủ tài chính - dự trữ thứ cấp
Tài khoản tấn công là khoản phải thu 
Phải xây dựng được chính sách phải thu
Các nhóm khách hàng đặc trưng
Nữ - hướng vào giá
Nam - phải là hàng độc
Người lớn tuổi - công năng của sản phẩm
Trẻ em - tin vào người bán hàng nhiều hơn tin mẹ 
Xem thêm nội dung chi tiết trong video Xem bài giảng khởi nghiệp kinh doanh  video youtube full đây là một tư liệu quý cho những ai đã và đang khởi nghiệp
Xem thêm các video bài giảng hay của Ts Lê Thẩm Dương

No comments:

Post a Comment

Google+