Tìm kiếm

5.26.2017

Bài phát biểu của Mark Zuckerberg tại Harvard

Video bài phát biểu của Mark Zuckerberg tại Harvard

Những giọt nước mắt của CEO Mark Zuckerberg tại lễ tốt nghiệp Harvard 2017

No comments:

Post a Comment

Google+